Wat is een strategisch marketingplan?

Veel bedrijven verwarren het schrijven van een strategisch marketingplan met het opstellen van een operationeel marketing- of communicatieplan. Dat laatste is lekker concreet; je maakt meteen duidelijk wanneer campagnes lopen, welke kanalen je inzet, hoeveel budget er beschikbaar is en wie voor de acties verantwoordelijk zijn. Als je het goed doet verbind je er ook doelstellingen, KPI’s en een beknopte omschrijving van de beoogde doelgroep aan.  Allemaal niet heel ingewikkeld. Zo’n plan is meestal dan ook snel opgesteld.

Maar…. dit heeft uiteindelijk weinig met marketingstrategie te maken. Voor het opstellen van een strategisch marketingplan wil je je niet baseren op ongefundeerd onderbuikgevoel of verkeerde aannames, maar op harde data, heldere analyses en scherpe keuzes. Het schrijven van een strategisch marketingplan kost daarom meestal veel meer tijd en vergt ook diepgaandere marketingkennis dan bij een operationeel marketingplan of communicatieplan.

Gelukkig is dit het allemaal waard, want een strategisch marketingplan geeft voor een langere termijn richting aan de koers die je als bedrijf wilt gaan inzetten.

onderdelen merkstrategie | Bureau OpMerkzaam Utrecht

Wat zijn de onderdelen van een strategisch marketingplan?

Bij het schrijven van een strategisch marketingplan doorloop je de volgende stappen:

 1. Analyseren van externe kansen en bedreigingen.
 2. Analyseren van interne sterkten en zwakten.
 3. SWOT-analyse.
 4. Formuleren van het centrale probleem.
 5. Onderzoeken van strategische ontwikkel-richtingen.
 6. Formuleren van marketingdoelstellingen.
 7. Kiezen van de ideale marketingstrategie waarmee je de doelstellingen kunt halen en het centraal probleem tackelt.
 8. Kiezen van een segmentatiestrategie
 9. Kiezen van de meest geschikte doelgroepsegmenten.
 10. Kiezen van de positionering.
 11. Opstellen van een operationeel plan en het beschrijven van de marketingmix.

Tijdens dit proces zul je merken dat je soms ook weer een stap terug moet, wanneer er nieuwe informatie op tafel komt. Zo kan het voorkomen dat je een aantal keren een verdiepingsslag maakt. Dit komt alleen maar ten goede aan de kwaliteit van je plan!

Hoe kunnen wij jou helpen?

Wanneer je het lastig vindt om helemaal zelfstandig  een strategisch marketingplan te schrijven helpen wij jou hier uiteraard graag mee verder. In een aantal gezamenlijke strategiesessies van elk een dagdeel verzamelen we dan zoveel mogelijk informatie. Dit doen we aan de hand van gerichte vragen op basis van relevante marketingmodellen. Voorbereiding door jullie zelf is hiervan een belangrijk onderdeel. De input uit deze strategische sessies vullen we daar waar nodig aan met informatie afkomstig van websites, statistieken, gepubliceerde branchegegevens, KvK-gegevens en andere openbare bronnen. Onze marketingadviseur analyseert de verzamelde informatie en gaat vervolgens aan de slag met het schrijven van het strategisch marketingplan.

Menu