Wat is een strategisch marketingplan?

Veel mensen verwarren het schrijven van een strategisch marketingplan met het opstellen van een operationeel marketing- of communicatieplan. Dat laatste is lekker concreet; je maakt meteen duidelijk wanneer campagnes lopen, welke kanalen je inzet, hoeveel budget er beschikbaar is en wie voor de acties verantwoordelijk zijn. Als je het goed doet verbind je er ook doelstellingen, KPI’s en een beknopte omschrijving van de beoogde doelgroep aan.  Allemaal niet heel ingewikkeld. Zo’n operationeel plan is meestal dan ook snel opgesteld. Download hier een voorbeeld marketingplan of communicatieplan.

Maar…. dit heeft uiteindelijk weinig met marketingstrategie te maken. Scroll verder als je meer ambities hebt en je je door echte marketinginzichten wilt laten leiden naar verdere groei.

Waarom een strategisch marketingplan?

Voor het opstellen van een strategisch marketingplan wil je je niet baseren op ongefundeerd onderbuikgevoel of verkeerde aannames, maar op harde data, heldere analyses en scherpe keuzes. Het schrijven van een strategisch marketingplan kost daarom meestal veel meer tijd en vergt ook diepgaandere marketingkennis dan bij een operationeel marketingplan of communicatieplan. Gelukkig is dit het allemaal waard, want een strategisch marketingplan geeft voor een langere termijn richting aan de koers die je als bedrijf wilt gaan inzetten.

onderdelen merkstrategie | Bureau OpMerkzaam Utrecht

Onze aanpak voor het schrijven van een strategisch marketingplan

  1. In een aantal gezamenlijke strategiesessies brengen we samen zoveel mogelijk interne informatie in kaart. Dit doen we aan de hand van gerichte vragen op basis van relevante marketingmodellen. Zo krijg je een 360 graden beeld van je eigen sterkten en zwakten.
  2. Vervolgens leggen we je uit hoe je zelf externe kansen en bedreigingen kunt achterhalen uit openbare bronnen. Samen analyseren we deze informatie op relevantie en kwaliteit en scherpen een en ander zo nodig aan. Tijdens dit proces zullen we soms ook weer een stap terug moet zetten, wanneer er nieuwe informatie op tafel komt en we hiermee een verdiepingsslag kunnen maken. Dat komt ten goede aan de kwaliteit van het plan. Het resultaat van deze externe analyse is een helder beeld van mogelijke afnemers, de bedrijfstak, het concurrentieveld en de directe concurrenten.
  3. In een gezamenlijke strategiesessie combineren we de informatie uit de interne en externe analyses. Het resultaat van deze “SWOT-analyse” is dat we kunnen vaststellen wat het “centrale probleem” is dat ervoor zorgt dat je organisatie nog onvoldoende aansluit op de markt.  Maar gelukkig halen we hier ook mogelijke strategische richtingen uit. De SWOT is dus de essentie van het strategisch plan! Wees je er wel van bewust dat de kwaliteit van je strategie afhangt van de kwaliteit van de informatie uit de eerste 2 stappen. Bochten afsnijden werkt hier dus niet in je voordeel…
  4. In deze stap bepalen we realistische marketingdoelstellingen voor de komende 3 jaren. Ook kiezen we de best passende marketingstrategie die het centraal probleem tackelt én de doelstellingen kan realiseren. Hierbij ondersteunen we je met onze expertise en ervaring.
  5. Tenslotte maken we keuzes m.b.t. de wijze van doelgroepsegmentatie, de meest aantrekkelijke doelgroepsegmenten en de daarbij best passende positionering.
  6. Dit is het moment dat je zelf aan de slag kunt met het uitwerken van een operationeel marketingplan. Dit jaarplan omvat het beleid en de aanpak t.a.v.  je dienstenportfolio, prijsstelling, marketingcommunicatie, distributie en personeel. Uiteraard geven we je in deze fase ook nuttige feedback en aanbevelingen.
marketingadvies | marketingbureau utrecht | bureau opmerkzaam

Hulp nodig bij een marketingplan opstellen?

Wanneer je het lastig vindt om helemaal zelfstandig  een strategisch marketingplan te schrijven kunnen we jou op een gestructureerde manier daarin begeleiden. Neem dan contact met ons op.

Menu