Marketingplan & Communicatieplan

 1. Home
 2. Marketingplan & Communicatieplan

Hoe schrijf je een marketingplan?

Om je marketing te verankeren is het schrijven van een strategisch marketingplan waardevol. Dit plan biedt houvast en geeft richting aan je marketingbeleid. Bureau OpMerkzaam kan je helpen bij het schrijven van een strategisch marketingplan. In het plan komen de volgende onderdelen aan bod:

 • Analyseren van externe kansen en bedreigingen.
 • Analyseren van interne sterkten en zwakten.
 • Confrontatie van interne en externe analyse.
 • Bekijken van de strategische opties.
 • Formuleren van de groeistrategie en concurrentiestrategie.
 • Formuleren van marketingdoelstellingen.
 • Definiëren van geschikte doelgroepsegmenten.
 • Kiezen van de beste strategische positionering.
 • Opstellen van een actieplan en het beschrijven van de marketingmix.

In een aantal gezamenlijke strategiesessies van elk een dagdeel verzamelen we zoveel mogelijk informatie. Dit doen we aan de hand van gerichte vragen op basis van relevante marketingmodellen. Voorbereiding door jullie zelf is hiervan een belangrijk onderdeel. De input uit deze strategische sessies vullen we daar waar nodig aan met informatie afkomstig van websites, statistieken, gepubliceerde branchegegevens, KvK-gegevens en andere openbare bronnen. Onze marketingadviseur analyseert de verzamelde informatie en gaat vervolgens aan de slag met het schrijven van het marketingplan.

Marketingplan en communicatieplan schrijven | Bureau OpMerkzaam | Utrecht
Communicatieplan schrijven | Bureau OpMerkzaam Utrecht

Hoe schrijf je een communicatieplan?

In een communicatieplan werken we verder uit met welke communicatiemiddelen we de marketingdoelstellingen kunnen ondersteunen. Een communicatieplan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Analyse van het merk en de huidige merkstrategie.
 • Analyse van de communicatiedoelgroep.
 • Formuleren van communicatiedoelstellingen.
 • Positioneren op merkniveau.
 • Bepalen van de meest geschikte mix van communicatiemiddelen en kanalen. Maak hierbij onderscheid in betaalde, eigen en verdiende media.
 • Creatieve ontwikkeling
 • Vaststellen van het benodigde budget en verdeling over de middelen en kanalen.
 • Evaluatie van de doelstellingen.

Onze marketingadviseur is op de hoogte van de werking, kosten en het effect van de diverse on- en offline communicatiemiddelen en informeert je hier graag over.

Hulp nodig bij een marketing- of communicatieplan?

Vul het contactformulier in en we bellen je binnen een werkdag terug

Menu