Wat is een strategisch marketingplan?

Veel mensen verwarren het schrijven van een strategisch marketingplan met het opstellen van een operationeel marketing- of communicatieplan. Dat laatste is lekker concreet; je maakt meteen duidelijk wanneer campagnes lopen, welke kanalen je inzet, hoeveel budget er beschikbaar is en wie voor de acties verantwoordelijk zijn. Als je het goed doet verbind je er ook doelstellingen, KPI’s en een beknopte omschrijving van de beoogde doelgroep aan.  Allemaal niet heel ingewikkeld. Zo’n operationeel plan is meestal dan ook snel opgesteld. Download hier een voorbeeld marketingplan of communicatieplan.

Maar…. dit heeft uiteindelijk weinig met marketingstrategie te maken. Scroll verder als je meer ambities hebt en je je door echte marketinginzichten wilt laten leiden naar verdere groei.

Waarom een strategisch marketingplan?

Voor het opstellen van een strategisch marketingplan wil je je niet baseren op ongefundeerd onderbuikgevoel of verkeerde aannames, maar op harde data, heldere analyses en scherpe keuzes. Het schrijven van een strategisch marketingplan kost daarom meestal veel meer tijd en vergt ook diepgaandere marketingkennis dan bij een operationeel marketingplan of communicatieplan. Gelukkig is dit het allemaal waard, want een strategisch marketingplan geeft voor een langere termijn richting aan de koers die je als bedrijf wilt gaan inzetten.

onderdelen merkstrategie | Bureau OpMerkzaam Utrecht

Aanpak voor een strategisch marketingplan

1. Interne Analyse | Sterkten & Zwakten

2. Externe Analyse | Kansen & Bedreigingen

3. SWOT Analyse, Centraal Probleem & Opties

4. Doelstellingen & Marketingstrategie

5. Segmentatie, Targeting en Positionering

6. Operationeel Jaarplan

marketingadvies | marketingbureau utrecht | bureau opmerkzaam

Hulp nodig bij een marketingplan opstellen?

Wanneer je het lastig vindt om helemaal zelfstandig  een strategisch marketingplan te schrijven kunnen we jou op een gestructureerde manier daarin begeleiden. Neem dan contact met ons op.

Menu